Jesteś tutaj: Strona Główna » Artykuły » Zrozumieć Rasta. Część II – „Siły życia”

Zrozumieć Rasta. Część II – „Siły życia”

Zrozumieć Rasta. Część II – „Siły życia”

„Tylko rastaman nie kłamie. Rastaman nie kłamie” – takimi słowami raczył nas zespół Izrael. Dlaczego dla Rastafarianina tak ważna jest prawda? Jakie są podstawowe symbole ruchu? Czym są tytułowe „siły życia”? Odpowiedzi odnajdziesz w dzisiejszym artykule.

Charakterystyczny dla Rastafarian jest ich stosunek do porozumiewania się. Podchodzą oni do wypowiadanych słów z wielką rozwaga i szacunkiem. Uważają bowiem, że każde słowo wchodzi w interakcję z wszystkimi ludźmi i siłami natury. Szacunek do wypowiadanych słów przejawia się w nierzucaniu słów na wiatr. Każde musi być przemyślane, a każda obietnica – dotrzymana. Rastafarianie wprowadzają również wiele własnych pojęć, które według nich rzetelniej obrazują rzeczywistość niż cudzoziemskie pojęcia. Większość z nich ma nieznane pochodzenie. Wiele tak stworzonych pojęć dotyczy ściśle ich światopoglądu. „Wiele jest takich pojęć, lecz te, które są najbardziej podstawowe i które wyjaśniamy, to Jah Jah, I & I, re-inkarnacja, Życie Życiem, Babilon, Łysa Głowa, Syjon (Zion), Człowiek-Lew (Lion-man), oraz Ziołowe Medytacje Ja. Pojęcia te świadczą o dużej giętkości intelektualnej rastafarianina, jako, że w bardzo dużym stopniu dotyczą one kwestii powszechnych, wobec których staje cała ludzkość, nadano im jednak nowe życie i świeże znaczenie”[1]. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym pojęciom:

  • Jah – to Bóg, Stwórca, Ojciec świata. Rastaman zwracając się do swojego Boga: Jah Jah odnosi się do niego jak do ojca. W najprostszym tłumaczeniu słowo Jah oznacza, bowiem tatę. „Słowo Jah ma niewyjaśnione do końca pochodzenie; najprawdopodobniej chodzi tu o skróconą formę imienia Boga Jahwe. Oznacza ono stwórcę. Wszystko, co staje się wokół nas jest przejawem działania Jah Natury Boga Ojca”[2].
  • Ja i ja – odnosi się do jedności „mnie” z Bogiem. Jest to określenie samego siebie i zwrócenie uwagi na podział wewnętrzny każdej osoby. Małe ja określa sferę materialną, powłokę cielesną, część życia czysto człowieczą. Duże Ja natomiast to mój Bóg, który jest moim „Wewnętrznym Nadzorcą”. Najprościej to tłumacząc duże Ja jest czymś na podobę odpowiednika duszy człowieka, będącej natchnioną boskością. Człowiek powinien dążyć do poznania siebie, czyli zespolenia małego ja z dużym Ja. Dopiero, gdy dojdzie do zespolenia jesteśmy w stanie osiągnąć samorealizację.
  • Babilon – to pokrętny system, który aktualnie rządzi całym światem zachodnim. To pogoń za pieniądzem, za dobrami materialnymi, a coraz mniejsze zainteresowanie poukładaniem moralnym.
  • Re-inkarnacja – wywodzi się ze starych wierzeń afrykańskich w nieśmiertelność i w cykliczną naturę świata. „Rastafarianie ożywili tą doktrynę i sprawili, że stwarza ona doktrynalną strukturę, w której objawia się Mistyczna jedność i łączność stworzeń Boga Jah. Widzą oni siebie, jako reinkarnacje wcześniejszych osób, nawet Chrystusa. Chrystus i starodawni prorocy rzeczywiście nie mogą nigdy umrzeć – Jah Jah Żyje; żyją oni dalej, re-inkarnując się w innych ciałach (…) Doktryna ta daje Rastamanowi wiarę w swój duchowy rozwój i skłania go do podkreślania jego własnego odrodzenia w tym życiu. Życie jest re-inkarnacją, odbudową. Życie słabnie przez czczenie zła, i odradza się żyjąc, odnawiając wyczerpane siły, odwracając się od złego i czyniąc zadość prawdzie”[3].
  • Barwy – kolor zielony oznacza świat roślin i nadzieję zwycięstwa nad uciskiem, żółty to zagarnięte złoto przez kolonistów i dawne bogactwo Afryki, czerwony symbolizuje krew przelaną podczas walk z najeźdźcą.

Bardzo ważną i respektowaną zasadą ruchu Rastafari jest dążenie do pokoju na świecie. Kodeks postępowania Rastafari nakazuje każdemu Rasta działać na rzecz równości obywatelstwa w świecie, przestrzegać wszelkie zasady moralności międzynarodowej i dążyć do braterstwa między ludźmi. Rastafari odrzuca wszelkie podziały ludzi i uczucie nienawiści. Rastafari bowiem wierzą, że człowiek składa się z trzech części, zwanych siłami życia. Jest to: woda – odpowiadająca umysłowej części człowieka, powietrze – duchowa część człowieka i ziemia – fizyczna część człowieka.

Te trzy siły istnienia przekładają się również na to, że mężczyzna jest fizycznie mocniejszy od kobiety, więc jest ziemią. Kobieta jest silniejsza umysłowo od mężczyzny, więc jest wodą, a dziecko jest mocniejsze duchowo i ruchliwe jak powietrze. Rasta wierzą, że kobieta i mężczyzna w pewnym momencie swojego życia skupiają się tylko na swoich stronach fizycznych i umysłowych przestając dostrzegać swoją stronę duchową. Są wtedy narażeni na działanie „bestii”, która jest w stanie zapanować nad ciałem i umysłem człowieka, ale nie potrafi zapanować nad duchem. „Bestia” niszczy człowieka za pomocą strachu. Tylko dziecko jest czyste i podobne do Boga. Dziecko nie odczuwa strachu, ponieważ go nie zna. To dorośli ludzie, uczą dziecko strachu i nienawiści, przez co staje się słabsze duchowo, a z czasem, gdy już dorośnie, całkowicie traci kontakt ze swoją duchową częścią. Tak działa na nas wpływ Babilonu. To on daje nam ten strach.

Aby nie poddać się temu działaniu trzeba respektować prostą zasadę: „Pokój i miłość – oryginalne powitanie starszych Rastafari podsumowuje zasadniczą postawę i motywację ruchu, etos pełnej harmonii dobrej woli wobec człowieka, ale też wobec wszystkich żywych istot we wszechświecie. Rodzina Rastafari powinna zawsze dążyć do utrzymania dyscypliny miłości do Ja i Ja bliźnich mężczyzn i kobiet, wiedząc, że uzdrowienie Afryki jest drogą do światowego pokoju i braterstwa człowieka. Cnoty tolerancji, szacunku i braterstwa powinny zawsze cechować interakcje Ja i Ja ze sobą, z Afryką, a także z globalną społecznością narodów”[4]. Tylko będąc napełnieni miłością jesteśmy w stanie umocnić naszego ducha. Po za tym istotne dla rastafarian jest podejście do zdrowia i praktyk żywieniowych. Muszą oni dbać o swoja „moralność fizyczną”, tzn. że muszą dbać o swoją cielesną powłokę, ale preferują naturalne środki medyczne. Jednak w razie zagrożenia życia dopuszczalne jest zastosowanie konwencjonalnej medycyny. Rastafari nawołują bardzo często do powrotu do Afryki, do swoich korzeni, do ziemi swoich przodków. „Ja i ja przestrzegając zasad jedności Afrykańskiej, sprawiedliwości, pokoju, miłości, prawdy i praw wraz z wolnościami, zobowiązuje się z całego serca dążyć do wyzwolenia Afrykańczyków prowadząc do Repatriacji i Naprawy, a także nieustannej pracy na rzecz osiągnięcia tych celów”[5].

Dla wielu realny powrót do Afryki byłby jednak nie możliwy. Podczas procesu kolonizacji Afryki wielu Afrykańczyków zostało pojmanych jako niewolników i wywiezionych z kontynentu. Po 400 latach niewolnictwa się nie mieli oni pojęcia skąd konkretnie pochodzili ich przodkowie, trudno im było więc wrócić do miejsca swych korzeni. Większość z nich wyemigrowała na Jamajce, gdzie mieli nadzieję odnaleźć swoją ziemię obiecaną. Nie chodzi więc o realny powrót do Afryki, ale o wymiar mentalny, o odnalezienie pewnych wartości takich jak miłość do Boga, do drugiego człowieka, do siebie samego. Branie odpowiedzialności za wypowiedziane słowa, świadomość tego, co właściwie mówimy.

[1] S.Gołaszewski, Reggae Rastafari, Wydawnictwo Pomorze Bydgoszcz 1990, s.24.
[2] A.Krajewska, Rastamani, Wydawnictwo Positiv Będzin 1999, s.13.
[3] S.Gołaszewski, Reggae Rastafari, Wydawnictwo Pomorze Bydgoszcz 1990, s.26­-27.
[4] Kodeks postępowania Rastafari, s.5.
[5] Tamże, s.3.

Tekst opracowany przez Magdalenę Niedziałkowską przy współpracy z Magdaleną Moszczyńska i Iwoną Witkowską

Komentarze

© 2012-2017 Riddim.pl - Reggae Music News

Scroll to top